Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Dostupné mapové podklady v České republice

V současnosti existuje velké množství dostupných dat, ať už zpoplatněných či bezplatných. Liší se však mírou spolehlivosti, přesností, věrohodností, cenou i množstvím informací, které je možné z dat získat. Největším poskytovatelem dat v ČR je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), který poskytuje státní mapová díla. Poskytovalů ortofota je u nás více, zejména v podobě WMS služeb, tam je ale potřeba dávat pozor na licenční podmínky, které jsou na každém serveru k přečtení. Ortofoto se také dá získat z mapových portálů, jako jsou Mapy.cz nebo Google mapy. U obou je však potřeba číst licenční podmínky.

Kromě placených podkladových dat existuje také celá řada bezplatných map. Mezi takové patří například Open Street Map. Spolehlivost a přesnost volně dostupných dat se ovšem musí hlídat, protože často nevznikají rukou odborníka, ale nadšené laické veřejnosti. Mezi podklady, které však mají pouze částečné využití se řadí také Street View, nebo Panorama. V příslušných sekcích jsou blíže popsány používané podklady u nás. V bakalářské práci pak byly srovnány ty nejpoužívanější, a to SMO 5, ZM 10, orotofot a nový laser scan.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015