Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Přehled software

Tato sekce popisuje software, ve kterém je možné zpracovávat data laserového skenování, konkrétně tedy generovat vrstevnice. Mezi nejpoužívanější software v oblasti OB bezesporu patří OCAD. Dalším hojně využívaným softwarem je OL Laser, který byl vyvinut speciálně pro zpracování dat laserového skenování. ArcMap je obecně nejpoužívanější software v kartografii vůbec. Jeho využití v OB je méně časté zejména kvůli jeho ceně. Nicméně pro účely této práce byl vybrán právě tento program, a to zejména z důvodu, že umožňuje vytváření vlastních nástrojů pomocí Model Builder. V OCADu je možné použít XML script, který však zatím neumožňuje zpracování dat laserového skenování. Podle tvůrců programu je to však v řešení a v budoucnu by mělo být možné pomocí scriptu generovat vrstevnice a zpracovávat data laserového skenování jako taková. Posledním uváděným programem je QGIS. Jedná se o volně dostupný ekvivalent k ArcMapu.

Logo OCAD Logo ArcGIS
Logo OL Laser Logo QGIS

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015