Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Zhodnocení kvality mapových podkladů

Tato sekce se zaměřuje na výstup bakalářské práce, kde bylo cílem vytvořit vzorec pro objektivní výběr podkladů. V jednotlivých sekcích jsou pak popsány kritéria, která mají vliv na kvalitu podkladu. Do posuzovaných podkladů nebyly zařazeny všechny podklady, které jsou zmíněny v sekci Dostupné podklady v ČR. Byly vybrány pouze ty, které se využívají nejvíc a jsou poskytované ČÚZK.

Podklad pro mapování by měl být co možná nejkvalitnější, a to z hlediska polohové i výškové přesnosti. Jak již bylo řečeno, pro mapování pro orientační běh je důležitá zejména relativní přesnost, tedy vzájemná přesná poloha objektů vůči sobě. Absolutní hodnoty nejsou tak podstatné. Čas, který mapař stráví hledáním a vyhodnocením kvalitního podkladu, se mu mnohonásobně vrátí v terénu. Přesnost však není jediným kritériem při hodnocení podkladů, důležitá je například i jeho cena a dostupnost pro dané území. Důležitá je také aktuálnost podkladu.

Pro zhodnocení výše zmíněných podkladů byl sestaven vzorec, do kterého vstupují celkem čtyři kritéria – identifikované objekty, aktuálnost datové sady, polohová a výšková přesnost a cena. Jelikož cena není vždy rozhodujícím faktorem, byl jeden výpočet proveden bez zahrnutí ceny za podklad. Kritéria lze rozdělit na ta, která využitelnost podkladů zvyšují, nebo naopak snižují. Čím vyšší je výsledná hodnota, tím kvalitnější a dostupnější je podklad. Mezi kritéria, která hodnotu zvyšují, patří identifikované objekty a aktuálnost dat. Naopak cena tuto hodnotu snižuje. Při hodnocení kritéria přesnosti platí nepřímá úměra.

Vzorce:
Vzorce

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015