Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

ArcGIS

ArcGIS je produktem americké firmy ESRI a zahrnuje produkty ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Sever, ArcGIS Online a ArcGIS Mobile. (ARCGIS PLATFORM, 2015) Kromě toho firma ESRI poskytuje volně dostupný prohlížeč publikovaných map – ArcReader. Produkty ArcGIS for Desktop je tvořen aplikacemi ArcMap a ArcCatalog. Všechny nástroje pro správu a analýzu dat jsou umístěny v ArcToolbox. Pro vytváření vlastních nástrojů a jednoduché modelování je zde k dispozici ModelBuilder. Pro náročnější postupy lže využít programovacího jazyka Python. Mezi další podporované nadstavby patří .NET (Visual Basic .NET a C#), Java a Visual C++. Funkcionalita těchto produktů může být rozšířena mnohými dalšími nadstavbami společnosti ESRI, nebo je možné vytvářet své vlastní nadstavby s využitím knihovny softwarových komponent ArcObjects ve standardních programovacích rozhraních - .NET, Java a Visual C++.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015