Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

QGIS

Projekt QGIS, dříve Quantum GIS bylo založen v roce 2002 a jeho cílem bylo vytvořit GIS pro Linux, který bude mít obdobnou funkcionalitu jako ArcGIS. V QGIS je možné otevřít moduly GRASS GIS, které nabízí dokonce větší množství nástrojů než ArcGIS. QGIS je volně dostupný software, který umožňuje zpracování dat laserového skenování. Neobsahuje však žádnou speciální sadu nástrojů pro práci s těmito daty. Pro jeho zpracování se používají běžné nástroje a postup zpracování dat je zde obdobný jako například u ArcGIS. QGIS využívá GNU General Public License, což je licence pro svobodný software založená na copyleftové licenci, která říká, že odvozená díla vytvořená pod touto licencí musí být dostupná pod toutéž licencí. Poslední verze QGIS je 2.8 a je dostupný zde.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015