Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Diciplíny orientačního sportu

Orientační sport má mnoho podob. Podle základního členění Mezinárodní federace orientačních sportů IOF se jedná o pěší orientační běh, OB na horských kolech, lyžařský OB a přesnou orientaci. Tyto disciplíny mají podobu individuální, kde bývá start závodníků intervalový, a štafetovou se startem hromadným. Výjimkou je Trail-O, u kterého existuje pouze varianta individuální. Disciplíny se liší také délkou tratě, a to od nejkratších parkových sprintů až po závody na dlouhé trati. Dále existuje mnoho speciálních variant, jako třeba závody dvojic, noční OB nebo závody bez určeného pořadí kontrol. Úkolem mapaře je vědět, které prvky mapovat a jak je vyjádřit a zároveň tato pravidla dodržovat. Mapa musí dávat úplný, přesný a podrobný obraz terénu. Také musí být aktuální ve všech částech, které by mohly ovlivnit výsledek závodu. Jednotlivé disciplíny jsou blíže popsány v příslušných sekcích.

Loga jednotlivých disciplín Loga jednotlivých disciplín
Loga jednotlivých disciplín Loga jednotlivých disciplín

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015