Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Vývoj podkladů u nás

Dnešní doba přináší velkou rozmanitost různých podkladů, ze kterých lze získat různé informace a kombinovat je. Situace však nebyla vždy taková. S rozvojem technologií vznikají nové produkty s vyšší přesností a tím se zpřesňuje a také zjednodušuje mapování pro OB. V historii OB u nás lze proto vyčlenit 4 období, které jsou odděleny významnými milníky. Situace do roku 1989 je významně ovlivněna komunistickým režimem u nás. Období po roce 1989 do roku 2000 je charakteristické vznikem nových firem a výjimkou není ani kartografie. Období do roku 2011 je charakteristické poměrně přesným polohopisem díky ortofotu, ale dosud neexistoval přesný výškopis. To se změnilo v roce 2011, kdy na našem území začíná letecké laserové skenování. Všechna období jsou blíže popsána v příslušných sekcích.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015