Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Postup přípravy mapových podkladů

Příprava podkladů pro mapování je komplexní úkol, který zahrnuje kromě samotného zpracování dat také jejich získání a posouzení. Přípravu a zpracování podkladů lze obecně rozdělit do 5 kroků:

  1. 1. Výběr a pořízení podkladů
  2. 2. Založení projektu
  3. 3. Zjištění a nastavení magnetického severu
  4. 4. Georeference podkladu
  5. 5. Zpracování a vyhodnocení podkladu

V následujícíh sekcích budou popsány všechny body postupu přípravy podkladů. Kompletní návod na přípravu podkladů je také dostupný ke stažení zde ve formátu PDF. Tento návod obsahuje základní charakterisitku podkladů a možnosti jejich zpracování s podrobným návodem.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015