Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Open Street Map

Open Street Map je projekt, jehož cílem je tvorba volně dostupných geografických dat. Tato data jsou zdarma ke stažení jako SHP nebo v nativním formátu pro Open Street Map - OSM. Oba tyto formáty je možné importovat do OCADu. Je však nutné dávat pozor na kvalitu těchto dat, protože data jsou vytvářena nadšenci a ne odborníky. K dostání je velké množství různých vrstev, od lesů a vodstva po obrysy budov.

Data z Open Street Map jsou buď dostupná jako celek pro celou Českou republiku ve formátu SHP. Tento balíček dat obsahuje mnoho informací a zahrnuje vrstvy jako lesy, vodstvo, budovy, ale také restaurace a další tematické prvky. Tato data jsou ke stažení jako zazipovaný soubor zde. Takto je možné stáhnout data nejen pro Českou republiku, ale také pro celý svět. Druhou možností je export dat podle zvoleného rozsahu. Tato data jsou pak ve formátu OSM, což je nativní formát pro data z Open Street Map. V OCADu 11 je možné tato data importovat. Export dat je pak dostupný zde. Nejprve zvolíme rozsah zájmové oblasti pomocí obdélníku v mapě a poté klikneme na Export. Začne stahování OSM souboru, který potom importujeme do OCADu.

OSM

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015