Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Starší OB mapy

Starší OB mapy jsou zejména vhodné při revizích map. Jsou dostupné na mapovém portálu ČSOS. Je však nutné ověřit, na jakých podkladech mapa vznikala, aby nedocházelo k přenosu již vzniklých chyb do mapy nové. Vhodné je také sledovat, kdo a kdy mapu vytvořil. Pokud je mapa kvalitně vytvořená, může ušetřit mnoho času v terénu. Pokud je však mapa nekvalitní, je lepší začít od čistého papíru, než mapu opravovat. Starší OB mapy často bývají bez georeference, a proto je nutné je zasadit do souřadného systému pomocí georeferenčních nástrojů, které jsou popsány v sekci Georeference podkladu.

Starší OB mapa

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015