Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Katastrální mapa

Katastrální mapa zobrazuje majetkové poměry a obsahuje pouze hranice pozemků. Zcela zde chybí výškopis, a proto je nutná kombinace s jiným podkladem. V zastavěných oblastech nabízí poměrně přesný polohopis, zejména co se týče budov. Je proto možné katastrální mapu použít k eliminaci ukloněných budov z ortofota (viz obrázek). Jinak je ale katastrální mapa obsahově chudá a pro běžné mapování nevyhovující. Své využití nalézá při mapování pro sprintové mapy. Je k dostání na Geoportálu ČÚZK.

Katastrální mapa

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015