Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Určování výšky

Pokud mapování probíhá na dobrém podkladu s vrstevnicemi, není nutné provádět měření výšky. Pokud však vrstevnice chybí nebo je podklad nekvalitní, je nutné výšky měřit a k tomu slouží výškoměry. Výškoměry jsou založeny na měření atmosférického tlaku, který převádí na nadmořskou výšku. Atmosférický tlak je závislý na aktuálním stavu počasí. Z toho důvodu je nutná kalibrace výškoměru. Kvalitní výškoměry počítají také s teplotou vzduchu, která ovlivňuje hodnotu tlaku.

Nadmořskou výšku je možné určit také pomocí GPS (viz. 4.6 GPS). Další metodou je odhad. Tato metoda je však velmi nepřesná, zejména pokud mapař nemá dostatek zkušeností. Nejedná se o určení výšky, ale přímé kreslení vrstevnic.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015