Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Měření směru (azimut)

Azimut, nebo též směr, je orientovaný úhel, který svírá určitý směr od směru severního. Protože se jedná o úhel orientovaný, záleží proto na směru měření úhlu. Z definice vyplývá, že sever má azimut 0°. K měření azimutu se používá buzola. Zásadní věc pro měření je správně určený magnetický sever na podkladu. Je také potřeba vzít v úvahu to, že buzolu ovlivňuje každý železný předmět, magnet a elektromagnetické pole. Při tomto měření velmi záleží na jemnosti rýsování a ne na kvalitě buzoly, jelikož i největší chyba měření na největší délce je menší než síla narýsované čáry.

Nejrychlejší metodou pro určení polohy, pokud není k dispozici přesné GPS, je protínání dvou azimutů. Rozlišuje se protínání vpřed a vzad. Protínání vpřed spočívá v protínání azimutů z jednoho a z druhého známého bodu k bodu novému. Jejich průsečíkem je nový bod. Při promítání více azimutů nevznikne jeden průsečík. Získá se mnohoúhelník a nový bod se umísťuje do jeho těžiště.

Protínání vzad představuje opak protínání vpřed, kdy se z nového bodu zaměřují azimuty ke dvěma či více viditelným známým bodům. Tato metoda je velmi vhodná pro závěrečné plošné mapování a je tak možné umístit body i uvnitř deformovaného prostoru. Většinou stačí azimuty načrtnout od oka.

Další užitečnou a používanou metodou je vzdálenost na azimutu, případně na několika azimutech. Jedná se o kombinaci s protínáním.

Měření průzorovou buzolou

Buzola s průzorem umožňuje nejpřesnější měření s chybou přibližně ±0,5°. V průzoru, který se zaměří na cíl, je odečtena číselná hodnota azimutu a pomocí úhloměru je narýsována na papír. Stupnice může mít šedesátinné (360°), nebo setinné dělení (400g).

Měření běžnou buzolou

Měření touto buzolou při držení v ruce neumožňuje dosáhnout výsledků s přesností větší než ±2°. Pro zvýšení přesnosti je dobré buzolu držet na pracovní desce těsně u hrany a směr zaměřovat celou hranou desky.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015