Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Klasické mapování

Mapování na papír patří mezi klasické druhy mapování. Prvky a jevy jsou v terénu zakresleny rukou na papír, ten je poté naskenován a pomocí softwaru upraven do výsledné podoby. Kromě výbavy zmíněné výše, je pro mapování na papír nutné mít další pomůcky, jako je folie, podložka či kvalitní tužky.

Folie

Nepostradatelným vybavením je folie. Používá se k překrytí papírového podkladu. Dříve se mapovalo bez folie, ale papír nasává vlhkost ze vzduchu a roztahuje se. Kresba na něm je pak deformovaná. Nejvhodnější je oboustranně matná polyesterová folie, která bez ohledu na teplotu a vlhkost vzduchu drží stále stejné rozměry a vlastnosti.

Podložka

Pro mapování v terénu je důležitá podložka, která je lehká, pevná, nenasává vlhkost a podklad se po ní neposunuje. Požadavky na tuto desku jsou velké, a proto je nejlepší vlastní konstrukce. Nevhodné je použití desek ze sešitu, protože se ohýbají, podklad se pod folií posunuje a zcela se rozpadnou v dešti. Obdobně nevhodná je i deska z polystyrenu, protože je měkká a nerovná.

Tužky

Tužky pro mapování, respektive tuhy v nich, by měly splňovat určité požadavky. Jedním z nich je ostrost. Barevné tuhy by měly mít průměr 0,5 mm a černá barva dokonce 0,3 mm. Tuhy musí být tvrdé, protože měkké se na folii rozmazávají. Tužky musí být voděodolné, protože normální se za mokra rozpadají. Měly by mít jasné barvy, a to čím jasnější a rozdílnější, tím lépe je lze odlišit. Nepostradatelným vybavením je také guma, která se nejpraktičtěji využívá v podobě tužky. Nezbytný je také penál, tedy prostor, kde budou tužky uloženy a budou dobře přístupné.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015