Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Měření vzdáleností

Základní a nejpoužívanější metodou při měření vzdáleností je krokování. Nezáleží zde na délce kroku, ale tyto kroky musí mít stále stejnou délku. Také je nutná znalost převodu kroků do měřítka pracovní fólie. Nejčastější chyby této metody spočívají právě v převodu do měřítka mapy. Je nutné vyrobit správné měřítko v dvojkrocích nebo přepočtovou tabulku. Správné krokování chce cvik a zkušenosti. Další chybou, která vyplývá z lidskosti každého mapaře. je zapomětlivost. Pokud mapař zapomene napočítané kroky, musí se vrátit a délku spočítat znova. Tím sice nedochází k deformaci mapy, ale čas strávený v terénu se tím výrazně zvyšuje.

Další možností, jak vzdálenost měřit, je laserový dálkoměr. Vyžaduje jasný odrazový cíl, vadí mu veškeré překážky, jako jsou větve, tráva, ale i kapky deště či mlha. Laserový dálkoměr vypadá jako dalekohled. Funguje na principu odrazu laserového paprsku, kdy přístroj počítá dobu mezi vysláním a příjmem paprsku. Tento čas převádí na výslednou vzdálenost. Přesnost měření je obvykle 1 metr.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015