Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Přímé mapování

Přímé mapování je postup, kterým vzniká výsledná mapa přímo v terénu. Odpadá tím překreslování z folie, což šetří čas a také eliminuje chyby, které při překreslování mohou vzniknout. Pro tento druh mapování je zapotřebí počítač nebo jiný přenosný hardware, který splňuje základní předpoklady pro práci v terénu, tedy je lehký, baterie mají dlouhou výdrž, obrazovka je dostatečně jasná a je možné na ni kreslit. Počítač také musí být odolný vůči povětrnostním vlivům.

Důležitý je kvalitní podklad a dobrý signál GPS. Je možné pracovat pouze podle GPS bez podkladů, nebo pouze podle podkladu bez GPS, případně měřit buzolou a krokovat či měřit dálkoměrem jako u klasické metody. Díky elektronickému zpracování odpadá rýsování, gumování, apod. Při přímém mapování je čas strávený v terénu delší než u klasické metody, ale odpadá překreslování folie. Výsledný čas na tvorbu mapy je tak srovnatelný.

Nejpraktičtějším zařízením pro přímé mapování je PDA (Personal Digital Assistant). Na nich však není funkční nejpoužívanější software pro tvorbu map pro OB – OCAD. K dostání jsou však jiné softwary, které poskytují stejné možnosti. Takovým příkladem je PC-mapper, který je s OCADem kompatibilní. Ve Švédsku se tato metoda využívá od roku 2001, u nás zatím převažuje klasická metoda.

Srovnání mapování klasickou a přímou metodou

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015