Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Azimutový tah (polygon)

Polygon, nebo též mnohoúhelník, znamená řadu bodů, které jsou spojené lomenými čárami. Počáteční bod má známou polohu, každý další bod je určen vzdáleností a směrem od předcházejícího bodu. Polygony dělíme na otevřené a uzavřené. Uzavřené polygony mají koncový bod v bodě počátečním.

I tato metoda s sebou nese chyby. Pokud se jedná o systematické chyby (chybně ukazující buzola, špatné měřítko, chybné rýsování), chyby se sčítají. Pokud jde o chyby náhodné, chyby se spíše vyrovnávají. Pro odstranění chyb se azimutový tah vyrovnává. Vyrovnání spočívá v posunutí zlomových bodů na základě délky azimutu. Pokud tedy máme tah pěti azimutů, první zlomový bod posuneme o 1/5 rozdílu, druhý o 2/5 rozdílu, atd.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015