Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

International Specification for Mountain Bike Orienteering Maps (ISMTBOM)

Mapy pro MTBO jsou založeny na normě pro pěší OB. Jsou však nutné jisté úpravy a doplňky. Závodník využívá mapu k orientaci v síti cest a pěšin. Mapa musí být čitelná při jízdě na kole ve vysoké rychlosti – vynechává proto mnoho detailů, aby byla zvýrazněna síť cest. Je nutné zobrazit pouze detaily, které ovlivňují volbu postupu nebo orientaci a určení pozice. Kvůli specifikám disciplíny je potřeba zavést další značky, které popisují kvalitu a šířku cest a pěšin.

Měřítko mapy se pohybuje v rozmezí od 1 : 10 000 do 1 : 30 000. Základní interval vrstevnic je 5 m, v kopcovitých terénech se může použít interval 10 m, ale na celé mapě musí být použit stejný interval.

MTBO požaduje dvojí klasifikaci pro cesty a pěšiny – na základě rychlosti (sjízdnosti) a šířky. Klasifikace sjízdnosti se dělí do tří úrovní – snadné, pomalé, obtížné a klasifikace šířky má dvě úrovně, přičemž hranice mezi nimi je vymezena hodnotou 1,5 m. Dělí tak kategorii na cesty a pěšiny.

ISMTBOM ke stažení (anglicky)

ISMTBOM ke stažení (česky)

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015