Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

International Specification fot Sprint Orienteering Maps (ISSOM)

Jedná se o mapový klíč, který byl sestaven pro závody orientačního sprintu. Je založený na normě ISOM. Nejzásadnější rozdíl mezi těmito klíči je v tom, že silné černé čáry jsou v ISSOM použity pro nepřekonatelné objekty, které je zakázáno překonat. Jedná se například o zdi, ploty, srázy a další. Tato norma je rozšířena o značky, které jsou potřebné pro znázornění prostředí parků a urbanizovaného terénu.

Základním předpokladem mapy pro orientační sprint je její čitelnost při vysoké rychlosti běhu. Z toho důvodu mapa pro sprint vynechává značné množství detailů, které je zobrazeno v mapě například pro klasický závod.

V mapě je důležité zobrazit zábrany, které mají značný vliv na výběr postupu a vyznačují se do mapy černou barvou. Překážky, které je možné překonat, se vyznačují do mapy tenčí černou čarou. Patří sem například překonatelná zábradlí či malé kamenné zídky. Objekty, které lze překonat snadno, například schody a okraje zpevněných ploch, jsou zobrazeny velmi tenkou černou čarou. Z tohoto důvodu není možné použít značky silnic a cest z normy ISOM. V důsledku velkého měřítka, se zde cesty zobrazují svým půdorysem.

Široké černé čáry se používají pouze pro vyjádření nepřekonatelných zábran, tedy zábran, které nesmí být překonány, nezávisle na jejich skutečné překonatelnosti. Je v podstatě nemožné stanovit přesnou výšku, při které se překážky stávají nepřekonatelnými. To záleží na individuálních charakteristikách každého závodníka. Proto je stanoveno pravidlo, že závodníkům je zakázáno překonávat vše, co je v mapě zakresleno jako nepřekonatelné. Důvodem pro zavádění takových objektů je fakt, že překonání některých ploch může být zakázáno zákonem. Toto pravidlo se někdy využívá i tak, že pro zvýšení náročnosti závodu se pouze pomocí značek v mapě zakazují některé jednoduché postupy. Pokud závodník překoná některý z takto označených objektů, musí podle pravidel dojít k jeho diskvalifikaci.

Základní měřítko mapy je 1 : 4 000 nebo 1 : 5 000. Tato měřítka umožňují délky tratí až 4 km při formátu mapy srovnatelném s A4. Velikost značek pro obě měřítka je stejná. Vrstevnice se zobrazují v intervalu 2 nebo 2,5 m. U velikosti značek je povolena odchylka ±5 %. Musí být také dodrženy minimální rozměry.

ISSOM ke stažení (anglicky)

ISSOM ke stažení (česky)

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015
Autor: Ivana Jankovičová, Brno 2013