Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

International Specification for Ski Orienteering Maps (ISSkiOM)

Mapy pro LOB jsou založeny na normách map pro pěší OB. Jsou ale nutné určité odchylky a doplňky. Mapa musí být čitelná při lyžování ve vysoké rychlosti. To znamená, že musí vynechat mnoho detailů v terénu. V mapě musí být zobrazeny pouze detaily, které ovlivňují volbu postupu, nebo orientaci a určení pozice. Musí být zavedeny nové značky, které popisují kvalitu a šířku stop. Základní měřítko je 1 : 15 000 nebo 1 : 10 000. Základní interval vrstevnic je 5 m. Může být použitý i jiný – 2,5 m nebo 10 m. Na celé mapě však musí být dodržen stejný interval.

ISSkiOM ke stažení (anglicky)

ISSkiOM ke stažení (česky)

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015