Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

International Specification for Orienteering Maps (ISOM)

Tento klíč byl sestaven pro závody orientačního běhu. Mapový klíč řeší interpretaci prvků v mapě. Určuje, které prvky jsou mapovány a jak jsou zobrazeny v mapě.

Základní měřítko map pro orientační běh je 1 : 15 000. Měřítko 1 : 10 000 se používá pro závody štafet a závody na krátké trati. Toto měřítko bývá doporučováno také pro starší, nebo nejmladší věkové skupiny. Standardní interval vrstevnic na mapách pro orientační běh je 5 m. V plochých terénech může být použit interval 2,5 m. Na celé mapě však musí být zachován stejný interval vrstevnic.

Rozměry mapových značek jsou pevně dané normou, lze tolerovat odchylky v rozměrech o ±5 %. Musí být také dodrženy minimální rozměry, vycházející z technologie tisku a potřeby čitelnosti. Porosty, otevřené plochy, bažiny a podobné útvary jsou zobrazeny bodovými nebo čárovými rastry.

ISOM ke stažení (anglicky)

ISOM ke stažení (česky)

Trail-O

Mapy pro přesnou orientaci jsou založeny na normě map pro pěší OB, nicméně jsou nutné drobné úpravy. Závodní plocha je to, co přiléhá ke stezkám, obvykle do 50 m, což vyžaduje podstatně detailnější zobrazení terénu a zvětšení měřítka mapy. Mapa zobrazuje terén tak, jak je viditelný ze stezek. Na mapě musí být zobrazeny stupňovité části, které představují obtíže pro závodníky se sníženou pohyblivostí. Pro tento účel se zavádějí zvláštní značky. Základní měřítko mapy je 1 : 5 000. Značky jsou o 100 % větší než na mapách měřítka 1 : 15 000 pro pěší orientační běh.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015