Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Zjištění a nastavení magnetického severu

Určení magnetického severu je pro mapování velmi zásadní úkol, protože všechny mapy pro OB jsou orientované na magnetický sever, což vyhází z principu OB a využití buzoly pro orientaci v terénu při závodech. Magnetický sever se dá jednoduše určit v terénu pomocí buzoly. Nicméně pro přípravu podkladů v počítačovém prostředí je nutný jiný postup.

Pro určení magnetického severu je nutné získat hodnoty magnetické deklinace. Magnetická deklinace je úhel místního zeměpisného a magnetického poledníku. Také je nutné získat hodnoty poledníkové konvergence sítě S-JTSK, což je úhel, který svírají svislice souřadnicového systému S-JTSK a místní zeměpisný poledník. Tato nutnost vyplývá z Křovákova zobrazení, které není orientováno na zeměpisný sever. Součet těchto dvou veličin se nazývá grivace, což je úhel, který svírají svislice souřadnicového systému S-JTSK a místní magnetický poledník. Celou situaci ilustruje obrázek.

Vztah konvergence, deklinace a grivace

Poledníková konvergence se dá pro jednotlivá místa v České republice získat na mapovém portálu ČSOS. Po zatržení možnost konvergence v panelu zobrazovaných vrstev se v mapě zobrazí síť a pro každou jeho buňku je zde uvedena zeměpisná šířka a délka a poledníková konvergence vůči S-JTSK a UTM. Informační okno také obsahuje odkaz na výpočet magnetické deklinace. Sečtení poledníkové konvergence a magnetické deklinace je vypočtena grivace, jejíž hodnota se používá v softwarovém prostředí pro natočení mapy.

Konvergence Konvergence

Do kalkulačky magnetické deklinace je nutné vyplnit datum, jedná se o alespoň přibližné datum mapování. Pokud se mapuje více dní, udává se prostřední datum z daného období. Dalšími položkami v kalkulačce jsou zeměpisná délka a šířka, která byla zjištěna na mapovém portálu ČSOS, nebo z jiných zdrojů. Zeměpisná délka se udává s přesností na minuty a je také nutné zaškrtnout, o jakou hemisféru se jedná. Výsledná tabulka s výpočtem zobrazuje shrnutí zadaných údajů (zeměpisná délka a šířka, datum), vypočítanou magnetickou deklinaci a také roční posun magnetického poledníku vůči poledníku zeměpisnému.

Deklinace Deklinace

Pomocí kalkulačky a mapy byla zjištěna poledníková konvergence (6°13‘) a magnetická deklinace (3°54,9‘). Sečtením těchto dvou hodnot byla získána hodnota odchylky zeměpisné sítě S-JTSK od magnetického poledníku a tedy úhel, o který je nutné otočit připravovaný podklad. Jeho hodnota je 10°7‘, což v desetinném zápisu odpovídá 10,13 stupňů. Desetinný zápis je nutný pro zápis v softwarovém prostředí (viz obrázek).

Nastavení rotace mapy

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015