Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Založení a nastavení projektu

Pro vytvoření mapy v OCADu je nutné nejprve založit nový soubor (viz obrázek). OCAD nabízí několik přednastavených možností nejen z oblasti OB. Podle měřítka výsledné mapy zvolíme Orienteering Map s příslušným měřítkem, kde již bude importována paleta symbolů vycházející z normy ISOM pro zvolené měřítko. Pro ilustraci zvolíme 1 : 10 000.

Nový soubor

Než začneme samotnou kresbu mapy a zpracování podkladů, je také nutné nastavit souřadnicový systém a otočení mapy k magnetickému severu. To se nastavuje v nabídce Mapa – Měřítko a souřadnicový systém (Obr. 22). Po zvolení této možnosti se otevře dialogové okno. OCAD je implicitně nastaven na papírové souřadnice. Vždy je však výhodnější pracovat v souřadnicích reálných. Zatrhneme tedy tuto možnost a zvolíme nabídku Vybrat (viz obrázek). Otevře se další dialogové okno, kde vybereme souřadnicový systém pro Českou republiky – S-JTSK (Křovák).

Nový soubor Nový soubor

Kromě souřadnicového systému je také nutné nastavit tzv. posunutí. Jedná se o přibližný střed mapované oblasti, vůči kterému je následně prováděna rotace mapy. Nastavení posunutí je možné dvěma způsoby. První a zároveň jednodušší spočívá v nahrání podkladového snímku, který je georeferencovaný. Program sám z něj vypočítá souřadnice posunutí a my pouze při importu zatrhneme možnost Nové posunutí (viz obrázek). Je nutné, aby podkladový snímek pocházel ze středu mapované oblasti. Druhou možností je pak zjištění souřadnice středu mapované oblasti na Geoportálu ČÚZK (viz obrázek). Zvolíme prohlížení dat a v mapované oblasti najdeme kříž zobrazující klad mapových listů ZM 10. Jeho souřadnice si opíšeme a zadáme v nastavení reálných souřadnic (viz obrázek.

Nový soubor Nový soubor Nový soubor

Nastavení souřadnicového systému je téměř kompletní, zbývá pouze natočení k magnetickému severu. To je řešeno v sekci Zjištění a nastavení magnetického severu.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015