Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Výběr vhodných podkladů

Přesnost výsledné mapy velmi závisí na zvolených podkladech, které pro mapování využijeme. Proto by se tento krok neměl podceňovat a výběru podkladů by měla být věnována dostatečná pozornost, protože čas strávený výběrem a posouzením vhodnosti podkladu může v terénu ušetřit mnoho práce. Vždy by měly být použity nejlepší možné podklady, a to zejména s ohledem na jejich polohovou a výškovou přesnost. Zamezí se tak zanášení chyb do mapy a tím také nutnost tyto chyby opravovat. Charakteristika nejpoužívanějších podkladů u nás je uvedena v sekci Dostupné podklady v ČR. Je zde řešeno i počízení dat.

Kromě získání dat na příslušných portáelch, jsou v poslední době ještě organizovány hromadné objenávky, které zajišťuje Bob Háj. Tyto objednávky pak ve výsledku vycházejí o mnoho levněji, protože ČÚZK poskytuje množstevní slevu. Hromadné objednávky je však potřeba hlásit dopředu, vždy je stanoven určitý termín, do kterého je nutné data objednat. Zpravidla se objednává 2x ročně. Hromadné objenávky se vztahují na výškopisná data (DMR 4G, DMR 5G a DMP 1G) a ortofoto. Pro objednávku je nutné vyplnit objednávkový formulář a zaslat jej e-mailem. Formulář je k dispozici ke stažení zde na stránce Mapové rady ČSOS ve formátu PDF. Součástí PDF je i návod pro sestavení objednávky.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015