Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Výsledky hodnocení

Podklady byly hodnoceny zvlášť pro výškopisnou a polohopisnou část. Tato kapitola shrnuje výsledky hodnocení. Čím je výsledná známka vyšší, tím je podklad vhodnější a využitelnější. Vhodné je podklady kombinovat, zejména pokud poskytují dobré výsledky v polohopisné části a horší výsledky ve výškopisné části, nebo naopak.

Hodnocení polohopisu

Pro hodnocení podkladů z hlediska polohopisu byly stanoveny dva výpočty. Jeden byl proveden se zahrnutím ceny a druhý bez ohledu na cenu za produkt. Výpočty jsou shrnuty v tabulkách č. 6 a 7.

Tabulka č. 6:
PodkladIdentifikované objektyAktualizace [%]Polohová přesnost [cm]Výsledná známka
SMO 54099,9532124,94
ZM 103899,7310753,53
Ortofoto7299,9525287,86
Laser scan11499,85101138,29

Tabulka č. 7:
PodkladIdentifikované objektyAktualizace [%]Polohová přesnost [m]Cena [Kč]Výsledná známka
SMO 54099,950,3215680,09
ZM 103899,7310,751622,18
Ortofoto7299,950,25150191,90
Laser scan11499,850,10607187,53

Z tabulek vyplývá, že nejvhodnějším podkladem z hlediska polohopisu je laser scan, a to i přes jeho poměrně vysokou cenu za mapový list. V případě, že cena není důležitá, je laser scan nesrovnatelně lepší než ostatní podklady. Nabízí velmi vysokou přesnost i velké množství identifikovaných objektů. Jeho nedostatkem může být aktualizace z roku 2010, což je způsobeno tím, že produkt není zhotoven pro celé území ČR a jeho průběžná aktualizace se předpokládá po dokončení pokrytí celého území státu.

Vhodným podkladem je také ortofoto, které je velmi přesné a aktuální. Při zahrnutí ceny za podklad dává lepší výsledky než laser scan. Problematické je však jeho použití v zalesněných oblastech, kde přes porost není vidět zemský povrch. V otevřených terénech má však velké využití.

Nejméně vhodným podkladem z hlediska polohopisu je ZM 10, která je velmi nepřesná. Její polohová přesnost je v průměru 10,75 m, což je při tvorbě OB mapy nedostačující. Při zahrnutí ceny její využitelnost ještě klesá a zůstává nejméně vhodným podkladem. O poznání lépe je na tom SMO 5, která nabízí přesný polohopis. Ten je odvozen z katastrálních map. Její použitelnost je však omezena na urbanizované oblasti.

Hodnocení výškopisu

I pro hodnocení podkladů z hlediska výškopisu byly stanoveny dva výpočty, a to jeden se zahrnutím ceny a druhý bez ohledu na cenu za produkt. Vstupní hodnoty a konečné výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 8 a 9.

Tabulka č. 8:
PodkladIdentifikované objektyAktualizace [%]Výšková přesnost [cm]Výsledná známka
SMO 54099,9520319,70
ZM 103899,7320318,67
Ortofoto7299,95xx
Laser scan11499,8548237,14

Tabulka č. 9:
PodkladIdentifikované objektyAktualizace [%]Výšková přesnost [m]Cena [Kč]Výsledná známka
SMO 54099,952,0315612,63
ZM 103899,732,0316211,52
Ortofoto7299,95x150x
Laser scan11499,850,4860739,07

Z obou tabulek vyplývá, že nejvhodnějším podkladem z hlediska výškové přesnosti je laser scan, a to i při jeho vysoké ceně. Poskytuje velmi přesná data, ze kterých je možné získat velké množství identifikovaných objektů, na které je možné kresbu mapy upevnit. Vzhledem k jeho výškové přesnosti není nutné výšky měřit a upravovat. Pouze se v některých případech upraví průběh vrstevnic, aby se zdůraznil terénní prvek.

Nejméně vhodným podkladem z hlediska výškopisu je ZM 10, která i při nízké ceně za mapový list dává nejhorší výsledky. Její výšková přesnost je stejná jako u SMO 5, ale její aktualizace proběhla v roce 2009 a nemusí tedy přesně odpovídat současné situaci. Výškopis obou map je odvozen od ZABAGED a průběh vrstevnic je spíš orientační. Nepoužitelným podkladem pro výškopis je ortofoto, které neposkytuje výškopisnou informaci a nemohlo tak být v tomto hodnocení zahrnuto.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015