Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Vrchoviny

Ve vrchovinách jsou již výškové rozdíly poměrně velké (150 – 300 m), a proto již ty nejmenší detaily nemají potřebné uplatnění. Důležitější je vystižení základního tvaru reliéfu. Z toho důvodu zde vrstevnice s 1 m ekvidistancí nemají význam. Mapy nacházející se ve vrchovinách mají ekvidistanci zpravidla 5 m, proto byla tato hodnota zvolena jako základní hodnota. S touto hodnotou pracoval také původní návrh. Ten navíc využíval zvýrazněnou vrstevnici s ekvidistancí 10 m, která byla po optimalizaci změněna na pětinásobek základní ekvidistance, tedy 25 m. Jako doplňková vrstevnice pro vykreslení drobnějších tvarů byla zvolena ekvidistance 2,5 m. Nastavení vrstevnic ve vrchovinách je tedy shodné s pahorkatinami.

VrchovinyVrchovinyVrchoviny

Z obrázků je vidět, že nově nastavené intervaly vrstevnic dobře vykreslují terén a zároveň je možné sledovat podklad pod nimi. Ve strmějších oblastech je možné sledovat nahuštění vrstevnic, to však většinou nezpůsobuje konflikty s podkladem. Oproti současnému stavu generování vrstevnic došlo k výraznému zpřehlednění situace. Oproti původnímu návrhu jsou vykresleny větší detaily a nedochází ke konfliktu s podkladem, proto se toto řešení jeví jako vhodnější.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015