Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Hornatiny

Hornatiny se vyznačují velmi velkými výškovými rozdíly (více než 300 m). Důležité je proto vystižení základního tvaru reliéfu. Drobné detaily nehrají velkou roli. Kvůli velké členitosti není možné vykreslovat vrstevnice s malou ekvidistancí. Na výsledných mapách se v hornatinách uplatňuje ekvidistance 5 m. Tato hodnota byla zvolena jako doplňková vrstevnice pro vykreslení drobnějších tvarů. Základním intervalem je pak hodnota 10 m, která byla ponechána z původního návrhu a jako zvýraznění vrstevnice její pětinásobek, tedy 50 m.

HornatinyHornatinyHornatiny

Z obrázků je vidět, že nově nastavené vrstevnice poměrně dobře vykreslují terén a zároveň je možné přes ně vidět podklad pod nimi. Oproti současnému stavu generování vrstevnic, kde podklad téměř není vidět, došlo k velmi výraznému zpřehlednění. Oproti původnímu návrhu došlo ke zpřehlednění vrstevnic prostřednictvím zvýrazněné vrstevnice s ekvidistancí 50 m a zároveň k vykreslení větších detailů v podobě 5 m vrstevnic. Proto se toto řešení jeví jako vhodnější.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015