Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Cena

Mnohdy důležitým faktorem při výběru podkladu je také jeho cena. Ta do výpočtu vstupuje v jednotkách korun českých jako součet ceny za všechny použité mapové listy. U všech podkladů byl použit jeden mapový list, pouze u ZM 10 byly použity dva mapové čtverce. U některých produktů s odběrem vyššího počtu mapových listů dochází ke snížení ceny, tato možnost však do výpočtu zahrnuta nebyla. Někdy cena není rozhodující nebo je zanedbatelná s ohledem na usnadnění práce při použití daných podkladů. Proto byl proveden jeden výpočet bez zahrnutí ceny za mapový list. V tabulce č. 5 jsou uvedeny ceny za jeden mapový list. Za laser scan do výpočtů vstupují průměrné hodnoty za všechny produkty.

Tabulka č. 5:
PodkladCena za 1 mapový list [Kč]
SMO 5156
ZM 1081
Ortofoto150
Laser scan607
DMR 4G500
DMR 5G620
DMP 1G700

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015