Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Zastavěné oblasti

Zastavěné oblasti se nachází v oblastech velkých měst a ta se nacházejí převážně v pahorkatinách a vrchovinách. Proto i intervaly vrstevnic v těchto oblastech vycházejí z tohoto předpokladu. Byly proto převzaty intervaly 5 m a 25 m pro základní a zvýrazněné vrstevnice. Původní návrh pracoval s ekvidistancemi 2,5 m a 5m. V zastavěných oblastech se však nepředpokládá příliš strmý reliéf, a proto je možné zde jako doplňkové vrstevnice použít vrstevnice s ekvidistancí 1 m pro vykreslení větších detailů než by nabídly vrstevnice s ekvidistancí 2,5 m. Optimalizace návrhu je tak shodná se současným stavem generování vrstevnic.

ZastavěnéZastavěnéZastavěné

Obrázky zobrazují optimalizovaný způsob přípravy vrstevnic pro zastavěné oblasti, který je shodný se současným stavem. Vrstevnice poměrně dobře vystihuje terén. Nedochází k přílišnému nahuštění vrstevnic, a proto i podklad pod nimi je dobře čitelný. Zároveň 1 m vrstevnice poskytují dostatečný detail pro mapované oblasti. V případě zastavěných oblastí byl shledán současný stav generování vrstevnic jako nejvhodnější.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015