Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Datum aktualizace

Do výpočtu je zahrnuto také datum aktualizace, protože aktuálnost podkladu je velmi zásadní. Pokud by byl podklad zastaralý, mohlo v území dojít ke změnám, které na podkladu nejsou zaznamenány. Podklad pak nemusí nepodávat pravdivou informaci o současné situaci. Hodnota vstupující do výpočtu byla získána jako podíl roku aktualizace a současného roku vynásobený stem.

V tabulce č. 2 jsou zobrazeny roky aktualizace daných podkladů a také hodnota, která vstupuje do výpočtu. Z tabulky je patrné, že čím je podklad aktuálnější, tím zvyšuje kvalitu a využitelnost podkladu. Pro ZM 10 byly použity 2 mapové čtverce, každý s jiným rokem aktualizace. Proto jsou zde uvedeny 2 roky a do vzorce pak vstupuje průměr jejich hodnot.

Tabulka č. 2:
PodkladRok aktualizaceHodnota [%]
SMO 5201299,95
ZM 102006, 200999,73
Ortofoto201299,95
Laser scan201099,85

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015