Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Pěší orientační běh (OB)

Pěší orientační běh je sport, kde dochází ke spojení pohybu s orientací v prostoru pouze s pomocí mapy a buzoly. Závodník absolvuje sled kontrolních bodů a pohybuje se v prostoru podle svého uvážení. Může být omezen povinnými nebo zakázanými úseky. Cílem závodu je absolvovat celou trať v co nejkratším čase.

Závody pěšího OB se dělí mimo jiné podle délky tratí na jednotlivé disciplíny. Závodí se na klasické trati (long), dlouhé trati (ultra long), krátké trati (middle), ve sprintu (sprint) nebo může mít trať jinou délku (například zkrácená). Pro sprintové závody se využívá jiný mapový klíč než pro ostatní závody. Sprintové závody se většinou konají v zastavených oblastech a parcích.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015