Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Orientační závod na horských kolech (MTBO)

Orientační závod na horských kolech je sport, kde dochází ke spojení jízdy na horském kole s orientací v prostoru pouze s pomocí horského kola, mapy a buzoly. Závodník absolvuje trať, která je určena startem, kontrolními body a cílem. Během závodu není povoleno opouštět cesty a stezky, pokud pořadatel neurčí jinak. Cílem závodu je absolvovat celou trať v co nejkratším čase. Podobně jako u pěšího OB se závody MTBO dělí podle délky tratí na dlouhé, klasické, krátké, sprintové a ostatní.

Orientační běh na horských kolech

(Zdroj: http://mtbs.cz/)

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015