Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Lyžařský orientační běh (LOB)

Lyžařský orientační běh je sport, kde dochází ke spojení běhu na lyžích s orientací v prostoru pouze za pomocí lyží, mapy a buzoly. Závodník absolvuje trať, která je určena startem, kontrolními body a cílem. Během závodu se závodník pohybuje převážně po lyžařských stopách. Může být omezen povinnými a zakázanými úseky. Cílem závodu je absolvovat celou trať v co nejkratším čase. Závody se opět dělí podle délky tratí na klasické (long), krátké (middle), zkrácené (medium), sprintové a ostatní závody.

Lyžařský orientační běh

(Zdroj: http://orienteering.org/)

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015