Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Období 1990 - 2000

Po roce 1989 se mnoho amatérských mapařů začalo problematice mapování věnovat profesionálně. Byla založena celá řada kartografických společností (SHOCart, Nord service, LR mapy, KARTstudio, Kart sport, OMPHALE a Mapstudio). Velká část těchto firem se však později přestala věnovat tvorbě a vydávání map pro orientační běh.

V roce 1992 se u nás objevují první mapy kreslené počítačem – Zlínské paseky, Mapa Pivovar a další. Od roku 1997 jsou prakticky všechny mapy kresleny pomocí počítače, a to programem OCAD, který má v sobě implementován mapový klíč.

V tomto období převažuje jako podklad pro mapování ZM 10 a Státní mapa odvozená 1 : 5 000 (dále SMO 5). Jejich zpracování je však stále pracné a časově náročné. Informace poskytované těmito podklady jsou pro mapování nedostatečné a vyžadují náročnou práci v terénu.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015