Příprava mapových podkladů pro mapování pro OB

Vítejte

MUIvana Jankovičová

na stránkách, které se věnují problematice přípravy mapových podkladů pro mapování pro orientační běh. Mé jméno je Ivana Jankovičová a jsem studentkou Masarykovy univerzity v Brně magisterského oboru Geografická kartografie a geoinformatika. Tyto stránky byly vytvořeny jako jeden z výstupů diplomové práce s názvem Podklady pro mapování pro účely orientačního běhu: příprava a optimalizace. Diplomová práce vychází z bakalářské práce Získávání a příprava podkladů pro tvorbu podrobných map pro orientační běh, která byla obhájena v roce 2013. Práce se věnovala objektivnímu výběru podkladů pro mapování a jejich hodnocení z hlediska kvality. Výsledky této práce je možné najít v sekci Kvalita podkladů.

Hlavním zaměřením této stránky je shrnutí poznatků o OB zejména v oblasti mapování pro tyto účely. Na stránce je možné najít charakteristiky jednotlivých disciplín orientačního sportu, používané mapové klíče a jejich srovnání s běžnými topografickými mapami. Stránka dále nabízí přehled vývoje mapování a používaných podkladů u nás, shrnutí postupů a metod mapování a charakteristiku dostuných podkladů v ČR. Jelikož stránka vznikla jako výstup diplomové práce, nechybí ani její výsledky. Je zde sekce Příprava podkladů, která obsahuje podrobný návod práce s podklady od úplného začátku. Dalším výstupem je pak přehled software, které umožňují zpracování laser scanu. A nechybí ani hlavní výstup diplomové práce, a to poloautomatické nástroje pro generování vrstevnic z laser scanu v závislosti na typu krajinu. Tyto výstupy jsou popsány v sekci Optimalizace, automatizace.

Ačkoli stránky vznikly jako výstup diplomové práce, jejich účelem je sloužit zejména mapařům z praxe a fanouškům OB. Proto se v případě jakýchkoli otázek, připomínek či přání neváhejte obrátit na autora stránek na e-mailové adrese: i.jankovicova @ seznam.cz nebo 370276 @ mail.muni.cz.

ČSOS Mapový portál ČSOS IOF Geoportál ČÚZK Magnetická deklinace Meteorologická stanice Brno-Židenice

Ivana Jankovičová, Brno 2015